ACHAT    Hybrid pro intenzivní pěstování
  • Robustní, velmi výnosný hybrid
  • Olejnatost na úrovni řepky ozimé
  • Vhodný především pro intenzivní způsob pěstování

Robustní hybrid v sortimentu jarních řepek oslnil výnosem semen již v době svého registračního řízení. V pokusech ÚKZÚZ dosáhl 134 % průměru kon­trolních odrůd a posunul tak výnosy jarní řepky na hranici 4 t semen z hektaru!

V obsahu oleje dosahuje pro jarní řepku také rekordních hod­not: 48 % v sušině semen (ÚKZÚZ 2011–2013).

Z hlediska ranosti ke sklizni se jedná o středně raný hybrid. Výš­ka porostu je střední až vyšší (132 cm) s vynikající odolností proti poléhání (7,7). Hybrid nemá vyhraněné nároky na oblast pěs­tování a je vhodný především pro intenzivní způsob pěs­tování. Zdravotní stav je nadprůměrný. V odolnostech vyniká zejména vůči černi řepkové a sklerotiniové hnilobě.

   

ertragssicherheit

 

standorteignung

 

bestandesfuerung