DOKTRIN  neu  Krátký kompaktní porost s ranou sklizní
  • Velmi vysoký výnos semen a vysoký obsah oleje
  • Krátký kompaktní porost
  • Raná sklizeň

DOKTRIN je novinkou v hybridním programu jarní řepky Rapool. Ve tříletém registračním řízení ÚKZÚZ 2012–2014 dosáhl 114% výnosu semen na průměr liniových odrůd (100% = 3,16 t/ha) a 117% výnosu oleje (100% = 1,27 t/ha).

DOKTRIN patří v současné době společně s hybridy ACHAT a MIRAKEL mezi absolutní výnosovou špičku v rámci celého sor­timentu registrovaných odrůd jarní řepky v ČR. Z pohledu ranosti sklizně se jedná o středně raný hybrid. Šlechtěním navazuje na v praxi osvědčený hybrid OSORNO.

DOKTRIN vytváří středně vysoké rostliny (124 cm) s dobrou odolností proti poléhání (6,9). Hybrid se vyznačuje vynikajícím zdravotním stavem a vyrovnanou odolností vůči všem významným chorobám řepky.

S ohledem na rychlý počáteční vývoj, rané kvetení a ranost ke sklizni dosahuje stabilních výnosů také ve vyšších polohách a na chladnějších půdách. Hybrid je vhodný pro všechny výrobní oblasti a všechny úrovně agrotechniky.

Mezi další přednosti hybridu patří nízký obsah glukosi­nolátů.

  
oelgehalt
nízký         vysoký
 

ertragssicherheit

standfestigkeit
nízký         vysoký
gesundheit
nízký         vysoký
 

standorteignung

 

bestandesfuerung

spaetreife
nízký         vysoký