TEMPTATION  neu  Plastický a rezistentní vůči TuYV

  • Nový plastický hybrid s vysokým výnosovým potenciálem
  • Vhodný pro rozdílné podmínky pěstování
  • Rezistentní vůči TuYV

TEMPTATION je novým středně raným hybridem tvořícím středně vysoké rostliny (160 cm) s dobrou odolností proti poléhání (7,7). Hybrid vykazuje velmi nadprůměrné výnosy semen v zemích s rozdílnými pěstebními podmínkami (viz mapa). V České republice dosáhl v průměru dvouletého zkoušení ÚKZÚZ v letech 2016–17 čtvrtého nejvyššího výnosu semen 116 %. Obsahem oleje 48,98 % v sušině semen se řadí k nejolejnatějším materiálům. Odolnosti vůči chorobám jsou na střední úrovni fomové černání stonku (6,5), hlízenka obecná (5,3). TEMPTATION je vybaven geneticky podmíněnou rezistencí vůči TuYV.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ

Hybrid vyniká vysokou plastičností a nemá vyhraněné nároky na oblast pěstování. Je proto vhodný do všech výrobních oblastí v ČR. Velmi rychlý počáteční vývoj rostlin na podzim a vynikající zimovzdornost umožňují výsevy také ve středně pozdních termínech. Hybrid velmi dobře reaguje přírůstkem výnosu při intenzivním způsobu pěstování.

  
oelgehalt
nízký         vysoký
 

ertragssicherheit

standfestigkeit
nízký         vysoký
gesundheit
nízký         vysoký
trockenstress
nízký         vysoký
regenerationf
nízký         vysoký
 

standorteignung

leichtboden
nízký         vysoký
guteboden
nízký         vysoký
schwereboden
nízký         vysoký
 

bestandesfuerung

fruesaateig
nízký         vysoký
spaetsaateig
nízký         vysoký
milchsaateig
nízký         vysoký
lowinput_eig
nízký         vysoký
fruereife
nízký         vysoký
spaetreife
nízký         vysoký
guellevertaeg
nízký         vysoký
maehdruschegn
nízký         vysoký
     

Plastický hybrid pro rozdílné půdně-klimatické podmínky pěstování. Rezistentní vůči TuYV.