KICKER  neu  Zdravý porost pro skvělý výnos

  • Hybrid pro maximální výnos v praxi
  • Nová rezistence Phoma – APR37
  • Nejzdravější nově registrovaný hybrid
  • Vhodný pro úzké osevní sledy a těžké jílovité půdy

Hybrid KICKER rozšiřuje nabídku nových adaptabilních hybridů, reagujících na neustále se zvyšující požadavky praxe. Středně raný až polopozdní hybrid středně vysokého vzrůstu (165 cm) s dobrou odolností proti poléhání (7,7) přináší další zlepšené vlastnosti, přímo ovlivňující výnosovou stabilitu v extrémních podmínkách. KICKER vedle dosaženého výnosu semen 108 % na kontroly DK Exquisite, Bonanza a Factor KWS, disponuje vynikající olejnatostí 49,0 % s nejnižším obsahem GSL 11,26 μmol/g semene.

SKVĚLÝ ZDRAVOTNÍ STAV AŽ DO SKLIZNĚ

Schopnost dojet až do samého cíle a naplno dozrát zvládá KICKER dokonale díky svému vynikajícímu zdravotnímu stavu. V registračních pokusech ÚKZÚZ 2015–2017 dosáhl velmi vysokého hodnocení v odolnostech vůči všem významným chorobám řepky:

• Fomové černání stonku brukvovitých 7,2 (průměr 6,5)
• Bílá hniloba brukvovitých 6,5 (průměr 5,9)
• Alternariová skvrnitost brukvovitých 7,6 (průměr 7,0)
• Verticiliové vadnutí brukvovitých 7,1 (průměr 6,7)

  
oelgehalt
nízký         vysoký
 

ertragssicherheit

standfestigkeit
nízký         vysoký
gesundheit
nízký         vysoký
trockenstress
nízký         vysoký
regenerationf
nízký         vysoký
 

standorteignung

leichtboden
nízký         vysoký
guteboden
nízký         vysoký
schwereboden
nízký         vysoký
 

bestandesfuerung

fruesaateig
nízký         vysoký
spaetsaateig
nízký         vysoký
milchsaateig
nízký         vysoký
lowinput_eig
nízký         vysoký
fruereife
nízký         vysoký
spaetreife
nízký         vysoký
guellevertaeg
nízký         vysoký
maehdruschegn
nízký         vysoký
     

Vhodný také pro úzké osevní sledy, jílovité, studené a mokré půdy.